Wybrana bibliografia

Drukowane teksty bł. Michała

Zapiski duchowe, [w:] Wybór pism dominikańskich, „Polskie Teksty Ascetyczne”, t. XII, Warszawa 1989, s. 14-29.

Zygmunt Mazur, „Panie, co chcesz, abym czynił?” Michał Czartoryski [fragmenty dziennika], W drodze, nr 3 (235) 1993, s. 103-105.

Sprawy Duchowe (fragmenty dziennika), [w:] Gdy zaczniemy walczyć miłością… : portrety kapelanów powstania warszawskiego, Warszawa 2004, s. 169-175.

Droga krzyżowa. Medytacje o męce Pańskiej, Poznań 2003, s. 153-159.

Teksty o Michale (książki, rozdziały, artykuły)

Zygmunt Mazur, O. Michał Jan Czartoryski męczennik i bohater (1897-1944), Kraków 1994.

Edward Balawajder i Konstanty Turowski, Michał Czartoryski, artykuł [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, [T. 1], A-J, Lublin 1994, s. 92.

Maurycy Lucjan Niedziela, Błogosławiony ojciec Michał Czartoryski, dominikanin męczennik, Warszawa 2004.

Maurycy Lucjan Niedziela, Blessed Father Michał Czartoryski a Dominican Martyr, Warszawa 2004.

Aleksander Kopiński, Książę i żebrak. Błogosławiony ojciec Michał Czartoryski OP, [w:] Gdy zaczniemy walczyć miłością… : portrety kapelanów powstania warszawskiego, Warszawa 2004, s. 131-168.

Jan Grzegorczyk, O bogatym młodzieńcu, który nie odszedł zasmucony, bł. Michał Czartoryski (1897-1944), Kraków 2007.

Dariusz Kantypowicz, Michał Czartoryski, błogosławiony dominikanin, Warszawa, 2014.

Marcin Brzeziński, Pasja Michała,  życie i męczeńska śmierć bł. Michała Czartoryskiego OP, Poznań 2015.

Stanisław Gajewski, Jan Franciszek (bł. o. Michał) Czartoryski wśród młodzieży akademickiej, [w:] Studia Warmińskie 54 (2017), s. 311-327.

Stanisław Zasada, „Do powstania trafił przypadkiem”, [w:] Duch 44, siła ponad słabością, duchowi przywódcy Powstania Warszawskiego, Kraków 2018, s. 19-35.

Bł. Michał Czartoryski OP (1897-1944) i jego czasy, red. Kazimierz Karolczak, Marek Miławicki, Kraków 2018.

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Bł. Jan Franciszek Czartoryski – o. Michał, „Jedyną tu miarą miłość”, [w:] Polscy męczennicy II wojny światowej. Kraków 2019, s. 125-131.

Modlitewnik, bł. Michał Czartoryski dominikanin, zespół redakcyjny, Warszawa-Służew, Konwent św. Józefa, 2019.

Wojtkowska Zofia, Dzieci Boga i koniec świata, [w:] Saga rodu Czartoryskich, Warszawa 2020, s. 429-455.

Wspomniany w publikacjach

Konstanty Turowski, Odrodzenie, Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzież Akademickiej, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1987, s. 65, 69, 79, 85, 97, 101, 106, 118, 119, 148, 149, 152, 154, 165, 185, 274, 275, 280, 294, 300, 302, 355, 396.

Adam de Michelis, Alicja Rudniewska, Pod rozkazami „Konrada”, pierwsza monografia III Zgrupowania Obwodu Warszawskiego AK , Warszawa 1993, s. 75, 199, 256-257, 270-271, 276, 307, 312.

Aleksander Fedorowicz [et al.], Pełny wymiar: listy przyjaciół, Tarnów 2002, s. 13, 26, 34, 36, 42, 67, 69, 71, 76-78, 86, 126, 195, 212, 231, 238-240.

Teresa Landy i s. Rut Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, Warszawa 2003, s. 33, 91, 158, 196, 218, 262, 279, 280, 300.

Stanisław Wincenty Kasznica, Druga wojna światowa: wspomnienia spisane na podstawie codziennych notatek, Warszawa–Poznań 2013. s. 144, 145, 148, 151, 198-200, 202, 205, 209, 213-215, 233.

Koprowska Marcelina, Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego, Warszawa 2022, s. 44-46, 237, 243, 249, 251-253, 256, 284, 308.

Długoń Iwona, Znad modrego Dunaju po leniwy San. Czartoryscy z Pełkiń, Warszawa 2023, s. 11-12, 14, 126, 134-136, 285, 297-298, 368-369, 374, 376, 388-390, 394, 396, 410.