Kult

Proces beatyfikacyjny

Drogę do procesu 108 męczenników II wojny światowej otworzyło dochodzenie w sprawie męczeńskiej śmierci biskupa Michała Kozala.

Beatyfikacja

Beatyfikacja odbyła się podczas uroczystej Mszy św. 13 czerwca 1999 r. w Warszawie na pl. Józefa Piłsudskiego.

Miejsca pamięci

Życie każdego człowieka jest rozciągnięte w czasie i przestrzeni. Także życie bł. Michała takim było, były miejsca które związane są z jego dzieciństwem, inne z okresem studiów a jeszcze inne z życiem zakonnym. W wielu z tych miejsc, mieszkańcy i potomkowie chcieli uczcić swego znanego rodaka. Szczególnie po ogłoszeniu go błogosławionym możemy odnotować powstanie wielu upamiętnień. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi.

Modlitwy

Prawdziwy kult świętych jest niczym innym jak po prostu kultem Jedynego Boga, uwielbieniem Jego Osoby w dziełach, które uczynił w swoich świętych. Jest także dziękczynieniem Bogu za to, że pozwala grzesznym ludziom mieć udział w swojej świętości, że pośród ciemności grzechu doprowadza swoich wybranych do chwały nieba. Takie rozumienie kultu świętych w niczym nie umniejsza idei ich orędownictwa przed Bożym obliczem. Tajemnica świętych obcowania zakłada, że święci […]