Miejsca pamięci

Warszawa

W Warszawie Błogosławiony budował klasztor, był kilka lat magistrem braci a z klasztoru, z którego wyszedł 1 sierpnia 1944 roku do Powstania.

Jarosław

Jarosław był rodzinną parafią Michała, tam chodził kilka lat do gimnazjum, w kościele dominikanów otrzymał świecenia kapłańskie.

Pełkinie

W pałacu w Pełkiniach urodził się przyszły o. Michał, tutaj wzrastał, do dziś mieszkańcy otaczają Go żywym kultem.

Inne upamiętnienia

Są jeszcze inne miejsca pamięci o bł. Michale a także upamiętnienia okolicznościowe związane na przykład z rocznicami.