Kalendarium

Michał Czartoryski – najważniejsze daty

Lata dziecięce i młodzieńcze

1897 II 19 narodziny Jana Franciszka w Pełkiniach
1897 III 3 chrzest w kościele parafialnym w Jarosławiu
1910-1914 nauka w Polskim Ognisku Wychowawczym Wiejskim
1916 I 10 egzamin maturalny w Krakowie

Okres walk o niepodległość i studia

1917 rozpoczęcie studiów na wydziale architektury Politechniki Lwowskiej
1918  – 1919 udział w obronie Lwowa i w wojnie polsko-ukraińskiej
1920 VII – XI obrona Lwowa podczas wojny polsko-bolszewickiej
1921 powrót na uczelnię
1921 X 27 zakłada z kolegami lwowskie koło „Odrodzenia”
1921-1926 podczas studiów angażuje się w studenckie życie religijne i społeczne
1926 X 1 wstępuje do seminarium diecezjalnego we Lwowie i rozpoczyna studia teologiczne

Okres dominikański

1927 IX 18 Jan przyjmuje habit dominikański i imię Michał, rozpoczyna nowicjat
1928 IX 25 pierwsze śluby zakonne w Krakowie
1931 IX 25 profesja solemna w Zakonie Kaznodziejskim
1931 XII 20 święcenia kapłańskie w dominikańskim kościele MB Bolesnej w Jarosławiu
1933-1935 Kraków – magister nowicjatu i braci studentów w konwencie św. Trójcy
1936-1937 Warszawa-Służew – nadzór na budową klasztoru
1937-1939 Warszawa – magister studentów, w klasztorze św. Józefa
1939-1944 Kraków – magister nowicjuszy, braci konwersów i braci studentów
1944 Warszawa – ekonom klasztoru

Ostatnie tygodnie życia

1944 VIII 1 w godzinie „W” znajduje się na Powiślu
1944 VIII 2 zgłasza się na kapelana III Zgrupowania AK „Konrad”
1944 VIII 15 uroczysta msza św. sprawowana w bramie tzw. Ubezpieczalni przy ul. Smulikowskiego
1944 IX 5/6 wycofanie się oddziałów powstańczych z Powiśla do Śródmieścia, o. Michał pozostaje z rannymi
1944 IX 6 zajęcie Powiśla przez oddziały niemieckie, około południa Niemcy wkraczają do szpitala urządzonego w piwnicy budynku na rogu ulic Smulikowskiego i Tamka, rozstrzeliwują chorych i ich kapelana, a następnie palą ich ciała