ŻYCIE

Jan Franciszek urodził się w Pełkiniach koło Jarosławia. Pochodził z bardzo zasłużonej, książęcej rodziny Czartoryskich. Jego droga do świętości rozpoczęła się już w młodości.

KULT

Niecałe 55 lat po męczeńskiej śmierci o. Michał został beatyfikowany w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Kościół potwierdził to, w co wierzyły dziesiątki osób, które poznały o. Michała.

MATERIAŁY

Poznaj opracowania dotyczące życia i umierania o. Michała. Przeczytaj świadectwa jego bliskich, przyjaciół i wychowanków. Posłuchaj tych, którzy modlą się przez jego wstawiennictwo.

AKTUALNOŚCI

Postać błogosławionego dominikanina żyje w pamięci wielu osób, szczególnie wśród dominikanów i osób, które czują się związane z tym zakonem. Pamiętają o nim także powstańcy warszawscy. 
Konferencja o bł. Michale Czartoryskim