Artykuły i wywiady

Wspomnienie o Michale Czartoryskim OP

Tekst ukazał się w miesięczniku Róża Duchowna (styczeń 1948), czasopiśmie poświęconym czci Maryi Królowej Różańca św. a wydawanym przez dominikanów.

Sylwetka duchowa o. Michała Czartoryskiego

Jest to fragment artykułu, autorstwa Jan Andrzeja Spieża OP, który ukazał się w książce pt. „Bł. Michał Czartoryski OP (1897-1944) i jego czasy”, która jest 17 tomem serii: „Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie.”

O. Michał Czartoryski – człowiek niezłomnej wiary

Jest to fragment artykułu, napisanego przez o. Zygmunta Mazura OP, biografa błogosławionego i postulatora w procesie beatyfikacyjnym z ramienia polskiej prowincji.

Habit nadziei – Opowieść bł. Michała Czartoryskiego OP

Tekst autorstwa Elżbiety Wiater, ukazał się pierwotnie w kwartalniku Kwartalnik eSPe 91/4/2010.

Nie mógł postąpić inaczej

Fragmenty wywiadu z Pawłem Czartoryskim, emerytowanym profesorem historii nauki i ekonomii, bratankiem ojca Michała (syn Włodzimierza). Wywiad ukazał się pierwotnie w miesięczniku W drodze, nr 6 w roku 1999.

Świadek przyjaciół

Państwo Maria i Stefan Swieżawscy o ojcu Michale Czartoryskim, przyjacielu od czasów studenckich.  Rozmowa prowadzona przez o. Stanisława Górskiego OP odbyła się 4 grudnia 1998 r. pierwotnie ukazała się w gazetce parafii św. Dominika pt. „Dominik nad Dolinką”, nr 27/1999.