Książki

Pasja Michała, życie i męczeńska śmierć bł. Michała Czartoryskiego OP.

Książka Marcina Brzezińskiego została wydana z racji Jubileuszu 800-lecia istnienia Zakonu Dominikańskiego. Autor zbiera w niej w całość informacji o życiu bł. Michała – od dzieciństwa i wychowania w domu w Pełkiniach, poprzez czas edukacji i studiów, aż po rozpoznanie powołania zakonnego, posługę wobec braci dominikanów i męczeńską śmierć w Powstaniu Warszawskim.

Marcin Brzeziński, Pasja Michała, życie i męczeńska śmierć bł. Michała Czartoryskiego OP, Wydawnictwo „W Drodze”, Poznań 2015, s. 202.

O bogatym młodzieńcu, który nie odszedł zasmucony.

Książka autorstwa Jana Grzegorczyka ukazuje arcyciekawą postać błogosławionego kapelana Powstania Warszawskiego, który zginął, ponieważ nie chciał opuścić rannych powstańców. Pochodzący z jednego z najsłynniejszych rodów książęcych Jan Czartoryski porzucił świat, wstąpił do dominikanów i przyjął imię Michał. Jego sylwetka jest pokazana w ilustrowanym licznymi fotografiami szeregu impresji i wspomnień, nie zawsze jednoznacznych i dobrych… Widzimy człowieka żyjącego Ewangelią, ale niepozbawionego ludzkich rysów. Jego przykład pomaga nam zadać sobie pytanie: co zrobić, by nie odejść zasmuconym, kiedy oddało się wszystko?

Jan Grzegorczyk, O bogatym młodzieńcu, który nie odszedł zasmucony. Bł. Michał Czartoryski (1897-1944), Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, 2007, s. 126.

Bł. Michał Czartoryski OP (1897-1944) i jego czasy.

Tom z serii „Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie”, tym razem będący owocem konferencji naukowej poświęconej osobie błogosławionego Michała, która odbyła się w 70. rocznicę jego męczeńskiej śmierci w klasztorze dominikańskim na Służewie w Warszawie w dniu 25 października 2014 r. To właśnie ten klasztor miał stać się centrum odnowy dominikańskiej prowincji po I wojnie światowej, bł. Michał był jego budowniczym, z tego klasztoru wyszedł na męczeńską śmierć w Powstaniu Warszawskim. Książka to zbiór artykułów opisujących środowisko rodzinne, studenckie i zakonne, które miało wpływ na osobowość i duchowość błogosławionego. Zawiera także opis jego życia w czasie Powstania oraz późniejszy proces beatyfikacyjny.

Bł. Michał Czartoryski OP (1897-1944) i jego czasy, red. Kazimierz Karolczak, Marek Miławicki, Wydawnictwo Esprit, Kraków, 2018, s. 271.

Michał Czartoryski, błogosławiony dominikanin.

Treści zawarte w książce stanowią zapis scenariusza wystawy plenerowej, poświęconej postaci bł. Michała Czartoryskiego, przygotowanej przez o. Dariusza Kantypowicza OP z klasztoru dominikanów na warszawskim Służewie z okazji 15. rocznicy beatyfikacji bł. Michała i 70. rocznicy jego męczeńskiej śmierci.

Dariusz Kantypowicz, Michał Czartoryski, błogosławiony dominikanin, Warszawa, klasztor św. Józefa, Zakon Kaznodziejski, 2014, s. 44.

Modlitewnik - bł. Michał Czartoryski dominikanin

Modlitewnik powstał w 75 rocznicę śmierci błogosławionego. Modlitwy są ułożone min. przez tercjarzy dominikańskich i inspirowane tekstami Czartoryskiego. Modlitewnik jest do nabycia w klasztorze św. Józefa na Służewie.

Modlitewnik – bł. Michał Czartoryski dominikanin, zespół redakcyjny, Warszawa-Służew, Konwent św. Józefa, 2019, s. 41.

O. Michał Jan Czartoryski męczennik i bohater.

O. Bruno (Zygmunt) Mazur, dominikanin, był postulatorem pomocniczym z ramienia zakonu dominikanów podczas procesu beatyfikacyjnego o. Michała. Ta niewielka książeczka jest pierwszą, która ukazuje osobę o. Michała i została napisana jeszcze przed jego beatyfikacją.

Zygmunt Mazur, O. Michał Jan Czartoryski męczennik i bohater (1897-1944), Kraków, 1994, s. 55.

Błogosławiony o. Michał Czartoryski.

Książeczka autorstwa ojca Maurycego Niedzieli, dominikanina, jest biografią wydaną w serii „Męczennicy 1939-1945”. Przedstawiono w niej większość z beatyfikowanych w 1999 roku męczenników II wojny światowej. Biografia o. Michała jest zeszytem nr 62 w serii.

O. Maurycy L. Niedziela OP, Błogosławiony o. Michał Czartoryski, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek, 2001, s. 80.

Adam i Jadwiga Czartoryscy, fotografie i wspomnienia.

Niesamowita historia pokolenia jednego z ważniejszych polskich rodów szlacheckich opowiedziana przez wnuczkę Adama i Jadwigi Czartoryskich Barbarę Caillot-Dubus i historyka Marcina Brzezińskiego. Fascynująca opowieść o losach rodu Czartoryskich na tle wydarzeń XX w., wzbogacona unikatowym materiałem fotograficznym z rodzinnego archiwum. Niesamowita historia pokolenia jednego z ważniejszych polskich rodów szlacheckich. Wspomnienia Adama i Jadwigi Czartoryskich to opowieść o zderzeniu się dwóch światów. Wychowani zgodnie z wartościami ziemiańskimi, dorastający w wiejskich dworach, muszą stawić czoła okrucieństwom wojny i nowej, odmienionej rzeczywistości, w której brak dla nich miejsca. Wśród wielu zamieszczonych w publikacji fotografii są także, wcześniej nieznane i nigdy nie eksponowane, zdjęcia przedstawiające o. Michała Czartoryskiego.

Barbara Caillot Dubus, Marcin Brzeziński, Adam i Jadwiga Czartoryscy, fotografie i wspomnienia, Wydawnictwo WAB, Warszawa, 2013, s. 327.

Bibliografia

Lista publikacji o bł. Michale Czartoryskim: zobacz więcej