Teksty Michała

Droga Krzyżowa zakonnika

Tekst rozważań został opracowany w latach 1938-1943 na potrzeby prowadzonych przez autora rekolekcji.

Listy z czasów I wojny światowej

Jan Franciszek Czartoryski na przełomie 1918 i 1919 brał udział w obronie Lwowa a później w wojnie polsko-ukraińskiej. Poniższe fragmenty listów są opisem tych wydarzeń piórem ich uczestnika.

Listy do księdza Władysława Korniłowicza

Ksiądz Władysław Korniłowicz był częstym gościem rodziców o. Michała, gdy ten był jeszcze młodzieńcem. Później został jego kierownikiem duchowym i do końca życia przyjacielem.

List do Włodzimierza Dzieduszyckiego

Włodzimierz Dzieduszycki, był kuzynem Jana Franciszka i jego bliskim przyjacielem. List poniższy, pisany 3 dni na rekolekcjach u kamedułów w Krakowie, jest świadectwem zmagań o podjęcie decyzji o wstąpieniu do zakonu dominikańskiego.

Listy do Stefana Swieżawskiego

Stefan Swieżawski, przyjaciel Czartoryskiego jeszcze z czasów przed zakonem, prowadził z nim korespondencję także, gdy Michał już był kapłanem i zakonnikiem.

Zapiski duchowe

Przedstawiamy krótkie fragmenty dziennika prowadzonego nieregularnie w latach 1926-1944, w dwóch zeszytach, zatytułowanych przez autora „Sprawy duchowe”. W pamiętniku tym o. Michał Czartoryski zapisywał ważniejsze swoje przeżycia i sporządzał wypisy z lektur, rekolekcji itp. Myślą, do której prawie nieustannie wracał było pragnienie zjednoczenia z Panem, któremu z całą miłością chciał służyć.