Inne upamiętnienia

Licheń

Kaplica 108 męczenników

Ogólnopolskim miejscem kultu błogosławionych jest Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, gdzie w dolnej części bazyliki, znajduje się kaplica im poświęcona. Tam umieszczono obraz, który towarzyszył uroczystości beatyfikacyjnej. Artysta, Stanisław Baj przedstawił na płótnie Chrystusa w krwistoczerwonej szacie pośród 108 Męczenników. Ściany kaplicy zdobią portrety wszystkich z grona wyniesionych wówczas na ołtarze.

Żurawno (Obwód lwowski, Ukraina)

Kaplica cmentarna Czartoryskich

Miejscowość związana z Czartoryskimi, współwłaścicielem dóbr Żurawno był Kazimierz Jerzy Czartoryski, brat bł. Michała.

W 2009 staraniem proboszcza, księdza Rafała Brzuchańskiego wyremontowano i rozbudowano rodzinną kaplicę cmentarną Czartoryskich. Po remoncie kaplica zyskała wezwanie bł. Michała Czartoryskiego i pełni rolę kościoła parafialnego, gdzie odbywają się coniedzielne msze w obrządku rzymsko-katolickim.

Poczta Polska

Kartka pocztowa (2005 r.)

W 2005 roku z okazji ogłoszenia bł. Michała patronem Jarosławia, Rejonowy Urząd Poczty w Przemyślu wydał kartkę z okolicznościową pieczęcią, datowaną na 11 czerwca. 

Kartka pocztowa (2017 r.)

Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II w roku 2017 wydało serię kartek pocztowych z wizerunkami wszystkich błogosławionych Męczenników II wojny światowej. Jedna z kartek przedstawia bł. o. Michała oraz klasztor dominikanów na Służewie.

Kartka pocztowa (2019 r.)

W 2019 roku, w 20-tą rocznicę beatyfikacji ukazała się kartka pocztowa zatytułowana: „W służbie Bogu i Ojczyźnie Błogosławieni Kapelani Wojska Polskiego w gronie 108 Męczenników z czasów II wojny światowej”. 14 czerwca wprowadzono kartkę do obiegu. Przedstawia ona wszystkich kapelanów wojskowych z grona 108 beatyfikowanych.

Znaczek pocztowy (2019 r.)

Poczta Polska w 2019 r., w 20-tą rocznicę beatyfikacji, wprowadziła do obiegu pocztowego znaczek z wizerunkiem 108 błogosławionych męczenników.