Litania

Litania do bł. Michała Czartoryskiego OP

Kyrie eleison!           Chryste eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
   
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami!
   
Święta Maryjo,  módl się za nami!
Królowo męczenników,  módl się za nami!
Królowo różańca świętego módl się za nami!
Opiekunko Zakonu Kaznodziejskiego, módl się za nami!
Święty Michale Archaniele, módl się za nami!
Święty ojcze Dominiku, módl się za nami!
Błogosławiony Michale Czartoryski, módl się za nami!
Światło prawdy na polskiej ziemi, módl się za nami!
Chwalebny patronie Jarosławia, módl się za nami!
Synu zasłużonej dla kraju rodziny, módl się za nami!
Wychowany w wierze przez rodziców, módl się za nami!
Żołnierzu polskiej niepodległości, módl się za nami!
Świadku cudu nad Wisłą, módl się za nami!
Studencie lwowskiej politechniki, módl się za nami!
Jako świecki służący Kościołowi lokalnemu, módl się za nami!
Przyjmujący bez wahania powołanie, módl się za nami!
Poświęcony Bogu przez śluby zakonne, módl się za nami!
Wierny synu świętego ojca Dominika, módl się za nami!
Pokorny kapłanie i nieustraszony kaznodziejo, módl się za nami!
Prowadzący dusze do Boga, módl się za nami!
Wychowawco młodzieży zakonnej, módl się za nami!
Cierpliwy i mądry spowiedniku, módl się za nami!
Miłośniku świętej liturgii, módl się za nami!
Znawco i opiekunie dzieł sakralnych, módl się za nami!
Budowniczy klasztoru służewskiego, módl się za nami!
Kapelanie walczącego Powiśla, módl się za nami!
Służący cierpiącym w szpitalu, módl się za nami!
Niosący walczącym nadzieję i otuchę, módl się za nami!
Rezygnujący z propozycji ucieczki, módl się za nami!
Orędowniku zagrożonych śmiercią, módl się za nami!
Obecny z rannymi aż do końca, módl się za nami!
Obrońco najsłabszych i porzuconych, módl się za nami!
Aż do śmierci noszący dominikański szkaplerz, módl się za nami!
Męczenniku Chrystusowy, módl się za nami!
Śmiercią śpiewający hymn Królowi królów, módl się za nami!
Wypraszający łaski dla zranionej Ojczyzny, módl się za nami!
Nieustannie zjednoczony z Chrystusem, módl się za nami!
Powołany do prowadzenia dusz ku Jezusowi, módl się za nami!
Ofiarowujący swoje życie Bogu, módl się za nami!
Wytrwały dla miłości Bożej, módl się za nami!
Wzorze prawdziwego życia chrześcijańskiego, módl się za nami!
Wzorze doskonałej czystości, módl się za nami!
Wzorze ewangelicznego ubóstwa, módl się za nami!
Wzorze posłuszeństwa przełożonym, módl się za nami!
Wzorze wytrwania w wierze, módl się za nami!
Wzorze umiłowania Boga i Ojczyzny, módl się za nami!
Wzorze modlitwy i kontemplacji, módl się za nami!
Wspomożycielu w potrzebie, módl się za nami!
Pasterzu według Bożego Serca, módl się za nami!
Pasterzu owiec udręczonych, módl się za nami!
Pasterzu oddający życie za swoją owczarnię, módl się za nami!
Cierpliwy i wytrwały aż do męczeństwa, módl się za nami!
Zwycięzco dzięki krwi Baranka i mocy swojego świadectwa, módl się za nami!
   
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami, błogosławiony Michale.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionemu Michałowi siłę wiernego służenia Tobie na drodze życia zakonnego i obdarzyłeś go pragnieniem zjednoczenia się z Tobą. Miłość do Ciebie ukazał swoją miłością do bliźnich, trwając przy nich pomimo zagrożenia własnego życia. Ojcze niebieski, za wstawiennictwem tego błogosławionego męczennika dopomagaj nam gorliwie wykonywać nasze obowiązki. Niech to, co robimy, służy nam, uwzględnia potrzeby naszych bliźnich i prowadzi nas wszystkich do zbawienia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.