Modlitwy w różnych potrzebach

Błogosławiony Michale módl się za nami!

Modlitwa o jedność w rodzinach

Błogosławiony Michale, wstawiaj się za rodzinami. Ty sam wzrastałeś wśród licznego rodzeństwa, w rodzinie, której jedność zapewniali kochający się rodzice, którzy dbali szczególnie o kształtowanie charakteru i którzy przekazywali dzieciom wartości duchowe i patriotyczne.

Proszę cię w intencji rodzin, które w tej chwili przeżywają kryzys jedności. Wypraszaj im pojednanie i wzajemne zrozumienie. Niech w duchu dialogu przemieniają urazy – w przebaczenie, oziębłość – w gesty miłości, szorstkość – w delikatność, słowa przykre – w czułe, oddalenie – w bliskość, a obojętność – w pragnienie bycia razem. Niech dar szczerej, wspólnej modlitwy otwiera im oczy, aby patrzyli na siebie oczami miłości Chrystusa, która nie pamięta złego.

Boże, ukształtowałeś mnie i wybrałeś, abym wzrastał, dojrzewał i przynosił owoc w mojej własnej rodzinie. Niech Twoja Miłość rozlewa się na nas. Bądź dla nas źródłem pokoju i jedności, prowadź nas i strzeż. Amen.

Za opiekunów i wychowawców

Ojcze Michale, przez wiele lat byłeś wychowawcą dominikańskich braci nowicjuszy i braci studentów. Czuwałeś nad nimi z pełnym zaangażowaniem, a samego siebie napominałeś słowami: czuwaj, czyli bądź gorliwy w swym obowiązku.

Niech twoje wstawiennictwo wspomaga mnie oraz wszystkich opiekunów, wychowawców i nauczycieli, aby zawsze naszym jedynym celem było dobro podopiecznych. Pomóż nam gorliwie nauczać nie tylko słowem, ale również pociągać własnym przykładem.

Niech Duch Święty udzieli mi daru mądrości. Niech wypełni moje działania i sprawi, że powierzone mi dusze będą się kształcić, urabiać, wychowywać, podnosić, usprawniać, hartować i uświęcać. Amen.

Modlitwa studenta

Błogosławiony Michale, bardzo dobrze znałeś troski studenta, a studiowanie i zdawanie egzaminów nie raz kosztowało cię dużo wysiłku. Proś Pana o siły dla mnie oraz o światło i dary Ducha Świętego w trudach nauki.

Błogosławiony Michale, byłeś pilny w planowaniu czasu. Pomóż mi mądrze zarządzać moim czasem, który jest darem od Boga, tak aby każda minuta mojego życia przynosiła plon obfity.

Błogosławiony Michale, jako student byłeś gorliwym i świadomym świeckim katolikiem. Wspieraj mnie w moim zaangażowaniu się w duszpasterstwo studentów i życie lokalnych wspólnot Kościoła.

Błogosławiony Michale, oddałeś swoje życie za Prawdę. Pomóż mi, abym wzorując się na tobie, stawał się prawdziwym uczniem Chrystusa. Pragnę słowem i życiem głosić Prawdę studentom i wykładowcom mojej uczelni.

 Błogosławiony Michale, módl się za nami. Amen.

Przed spowiedzią

Ojcze Michale, doświadczony spowiedniku, uczyłeś, że rachunek sumienia powinien być krótki, a najważniejsza rzecz w spowiedzi, to żal za grzechy. Wyproś łaskę skruchy serca, abym uznał(a), że moimi grzechami ranię samego Boga. Chcę przyjąć dary przebaczenia i miłosierdzia wypływające z Serca Jezusowego.

Proszę Cię też o łaskę słuchania z uwagą i cierpliwie dla mojego spowiednika. Niech Duch Święty uzdolni go, żeby sprawy ważniejsze ujmował konkretnie, zdecydowanie, stanowczo. Niech troszczy się o mój rozwój duchowy.

Ojcze Michale, proszę o łaskę dobrej spowiedzi. Amen.

Modlitwa o rozeznanie powołania

Ojcze Michale, przypominasz mi, że wszyscy powołani jesteśmy do świętości przez Jezusa, który mówi: „Pójdź za Mną i naśladuj Mnie”. Jak sam pisałeś, łaska powołania to wielka sprawa, dlatego trzeba prosić Ducha Świętego, aby dał umiejętność zrozumienia jej i wyciągnięcia wszystkich konsekwencji. Głównym celem i ostatecznym przeznaczeniem człowieka jest chwała Boża.

Proszę Cię, Panie, abyś ukazał mi moją drogę do tego celu.

Ojcze Michale, spraw, abym umiał rozpoznawać wolę Bożą w moim pragnieniu: modlitwy, apostolstwa, życia we wspólnocie. Uchroń mnie przed skupianiem się na drobiazgach, niedoskonałościach i trudach, które pochłaniają moją uwagę, uniemożliwiając patrzenie daleko naprzód, by dobrze wybrać drogę. Pozwól mi utkwić wzrok mojej duszy, rozum i wolę dalej przed siebie, w doskonałość, do której mam dążyć.

Jestem powołany również do ofiary: aby wydać siebie na całopalną ofiarę dla Boga z miłości i przez miłość; aby wyjść z siebie, porzucić siebie! Oręduj za mną, ojcze Michale. Amen.

Modlitwa o wytrwanie w powołaniu

Jezu, wybrałeś mnie, aby ludzi, którzy szukają i pragną miłości prowadzić do Ciebie. Proszę, umocnij mnie dziś na tej drodze. Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed Twymi oczami, znasz moje serce i widzisz moje słabości. Mimo to zechciałeś mnie wybrać na swoją szczególną własność i wiesz, jak trudna jest walka, aby każdą chwilę w pełni oddać Tobie. Dziś, kiedy widzę wszystkie moje niewierności, kiedy ogień w mym sercu gaśnie, a pokusy nie dają wytchnienia, przychodzę prosząc, abyś stanął w mej obronie.

Daj mi ducha wierności, odnów we mnie gorliwość, daj serce zdolne do ofiary i rozpal na nowo miłość Bożą. Niech Twój Duch, który sprawił, że błogosławiony Michał chciał być wiernym Panu we wszystkim i zjednoczony z Nim bezustannie, prowadzi i mnie do wytrwałości. Niech napełni mnie męstwem do stawiania czoła przeciwnościom i odwagą do głoszenia Ciebie światu.

Maryjo, Panno wierna, wyproś mi łaskę oddania się Jezusowi we wszystkim, przez miłość i dla miłości. Amen.

Za kapłanów i zakonników

Ojcze Michale, za życia troszczyłeś się o swoich braci, towarzysząc im jako wychowawca. Proszę cię, wypraszaj łaskę gorliwości dla kapłanów, zakonników i seminarzystów, aby byli pełni Boga i rzeczy Bożych, aby mieli gorącą miłość Bożą, ją rozdawali, jej uczyli – ale nic z niej nie tracili, tylko wciąż podsycali. Proś Jezusa, Najwyższego Kapłana, aby żaden z nich nie popadł w letniość i rutynę.

Miej w opiece zwłaszcza tych, którzy przeżywają kryzys. Niech na nowo odkryją w sobie dar służby Kościołowi, która niemożliwa jest bez ofiary, bez cierpienia, bez pokory. Niech nie ufają sobie, lecz całkowitą nadzieję złożą w Panu. Amen.

Modlitwa w chorobie

Ojcze Michale, duchowy opiekunie chorych i rannych powstańców.

Podczas mojej choroby umocnij mnie pokojem serca – darem Ducha, którym tak hojnie dzieliłeś się z cierpiącymi. Wspieraj mnie, a jeśli taka wola Boża – wyproś dla mnie łaskę powrotu do zdrowia.

Nie pozwól mi zwątpić w dobroć Boga-Ojca. Przybity chorobą do krzyża wraz z Chrystusem, chcę, aby utrzymała mnie na nim cierpliwość, wytrwałość, nieustanna zgoda, męstwo i miłość. Amen.

Modlitwa o nadzieję

Ojcze Michale, twoja obecność wśród walczących przynosiła im otuchę i nadzieję.

Ucz mnie, jak szukać nadziei, którą daje zmartwychwstały Pan, szczególnie gdy brak mi silnej wiary, gdy pogrążam się w smutku i depresji, nie widzę sensu mojego życia i tracę cel mej ziemskiej wędrówki.

Wyproś mi moc do podnoszenia na duchu tych, których mam wokół siebie, abym umiał głosić tak jak ty, że Bóg nas nigdy nie opuści i zawsze daje dostateczną łaskę. Amen.

Modlitwa w niebezpieczeństwie śmierci

Dobry Ojcze, odczuwam teraz lęk i trwogę, bo moje ziemskie życie jest zagrożone. Doświadczam słabości ducha i ciała, dlatego z pełną pokorą i z ufnością dziecka zawierzam się Tobie.

Tobie oddaję moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Niech przykładem dla mnie będzie błogosławiony Michał, gdy modlił się: na ofiarę całopalną dla Boga złożyłem wszystko, całą moją istotę z całym moim życiem.

Proszę, daj mi łaskę modlitwy, bo gdy jest wytrwała i systematyczna, osłabia wszelkie pokusy i napaści Szatana. Ojcze, daj mi braci i siostry, którzy pomogą mi dźwigać krzyż cierpienia, niech wspólnota Kościoła okaże się dla mnie miłującą matką, niech modli się ze mną i za mnie. Maryjo, Uzdrowienie chorych, bądź moja obroną.

Niech celem mojego życia będzie pragnienie bycia z Tobą teraz i na wieki. Modlę się słowami ojca Michała: Michale Archaniele, księciu wojska anielskiego, którego modlitwa wprowadza do królestwa niebieskiego, Ciebie proszę: uratuj mnie od więzów śmierci. Amen.

Za uważanych niegodnymi życia

Błogosławiony Michale, nie opuściłeś ciężko rannych, którym nikt, patrząc po ludzku, nie mógł już pomóc. Zostałeś towarzyszem ich odchodzenia w godności, chciałeś, aby nie byli samotni w chwili przejścia do Pana.

Obrońco najsłabszych i porzuconych, proszę, wstawiaj się przed Bogiem, Dawcą życia, za tymi, których uważa się za niegodnych życia, a szczególnie za nienarodzonymi dziećmi zagrożonymi aborcją, nieuleczalnie chorymi namawianymi do eutanazji, starcami, którzy są traktowani jako niepotrzebni, i jeńcami wojennymi skazanymi na śmierć.

Niech miłosierny Bóg strzeże ich i ma ich w swojej opiece. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę za przyczyną Michała Czartoryskiego

Modlitwa, najprawdopodobniej ułożona w 1944 lub 1945 roku, przez Witolda Czartoryskiego – ojca błogosławionego Michała 

Ojcze Michale! Módl się za nami! Módl się za naszą Ojczyznę! Zjednoczoną, wielką, silną, sprawiedliwą – Bożą!

Wyjednaj nam Łaskę Bożą, abyśmy się stali godnymi powrócenia nam tych wielkich darów bożych. Aby nasze rodziny, zrzeszenia, rządy i rządzący, potrafili się w życiu prywatnym, rodzinnym i publicznym, kierować się rozkazami bożymi i pamiętając, że na długą metę ten naród będzie dobroczyńcą ludzkości całej kuli ziemskiej, którego obywatele potrafią mieć w życiu praktycznym, codziennym  i publicznym, zawsze na czynnej, pamięci energicznej: “Święć się imię Twoje”! „Przyjdź Królestwo Twoje”, “Bądź wola Twoja!”, “Daj nam chleba powszedniego”, “Odpuść nam nasze winy”.

Błagamy Cię, aby nasza wolna wola za Łaską Bożą była czysta, dobra, mocna, zgodna z Wolą Twoją!