Wokół książki „Znad modrego Dunaju po leniwy San. Czartoryscy z Pełkiń”

6 grudnia, 2023

W Warszawie i Jarosławiu odbyły się spotkania z autorką książki Iwoną Długoń.

27 października 2023 r., w Warszawie, w siedzibie Instytutu Historii PAN na Rynku Starego Miasta 29/ 31 odbyło się spotkanie zorganizowane przez  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego pt. „Dzieje rodziny Książąt Czartoryskich: Wiedeń-Paryż-Pełkinie-Warszawa”. Punktem wyjścia do rozważań była wydana w 2023 roku książka autorstwa dr Iwony Długoń: „Znad modrego Dunaju po leniwy San. Czartoryscy z Pełkiń”. Wysłuchano kilku referatów:

  • Prof. dr hab. Tadeusz Epsztein, Z Wiednia do Pełkiń – wprowadzenie do dziejów rodziny księcia Witolda Czartoryskiego (1864-1945) i Jadwigi z hr. Dzieduszyckich (1867-1941).
  • Dr Iwona Długoń, Źródła do dziejów wiedeńsko-pełkińskiej gałęzi rodu Czartoryskich w zbiorach Biblioteki Książąt Czartoryskich.
  • Prof. UJ dr hab. Janusz Pezda, Od Hotelu Lambert do Hotelu Polskiego. O siedzibach Czartoryskich.
  • Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Koligacje i kontakty towarzyskie Czartoryskich w XIX wieku.
  • Dr Iwona Dacka-Górzyńska, prof. dr hab. Sławomir Górzyński, Nekropolie rodziny Czartoryskich: kościół św. Krzyża w Warszawie, kościół parafialny w Sieniawie, cmentarze we Francji i Austrii.

Gałąź wiedeńsko-pełkińska jest tą liną genealogiczną Czartoryskich z której pochodził bł. Michał, wielokrotnie wspominany na kartach monografii.


W piątek, 8 grudnia 2023 r. w Wielkiej Izbie kamienicy Orsettich w Jarosławiu, mieszczącej się przy ulicy Rynek 4 odbyło się spotkanie z dr Iwoną Długoń wokół książki „Znad modrego Dunaju po leniwy San. Czartoryscy z Pełkiń”.

„Znad modrego Dunaju po leniwy San. Czartoryscy z Pełkiń”
Iwona Długoń
Wydanie I
Liczba stron: 496