Promocja książki „Pasja Michała”

8 listopada, 2015

Publikacja jubileuszowa.

W klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie w niedzielę, 8 listopada 2015 r., odbyło się spotkanie promujące książkę Marcina Brzezińskiego „Pasja Michała. Życie i męczeńska śmierć bł. Michała Czartoryskiego OP”. Książka wpisuje się w rozpoczęty dzień wcześniej Jubileusz 800-lecia istnienia Zakonu Dominikańskiego. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze dzięki dofinansowaniu przez klasztor na Służewie, z którego o. Michał Czartoryski wyruszył na ostatnią posługę.

Spotkanie, współorganizowane przez Wydawnictwo W drodze, odbyło się w auli o. Jacka Woronieckiego, z którym o. Michał znał się od młodości i który był dla niego autorytetem. Rozmowę z Autorem książki poprowadził o. dr Paweł Krupa OP, dyrektor Instytutu Tomistycznego działającego przy klasztorze. W promocji uczestniczył także o. Dariusz Kantypowicz OP, promotor kultu bł. Michała. Na zakończenie spotkania Autor podpisywał książki. Spotkaniu towarzyszyła, niedawno namalowana ikona bł. Michała Czartoryskiego.