Związki Czartoryskich i Dzieduszyckich z dominikanami

24 października, 2015

Konferencja naukowa w Jarosławiu.

W dniach 23-24 października 2015 r. odbyła się dwudniowa konferencja naukowa zatytułowana „Bazylika MB Bolesnej w Jarosławiu: dzieje, ludzie, sztuka”. Jej organizatorami były: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie, Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu oraz Urząd Miasta Jarosławia.

 

Wśród przedstawionych referatów znalazł się także wykład mgr Iwony Długoń z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, opracowany wraz z prof. Kazimierzem Karolczakiem z Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i przez niego przedstawiony, zatytułowany „Związki rodzin Czartoryskich i Dzieduszyckich z Zakonem św. Dominika”.

Poniżej – nagranie konferencji zrealizowane przez TwojaTV; wykład rozpoczyna się od 4:49:12.